Het Motorrijbewijs:

Motorrijden is misschien wel de leukste manier om jezelf te verplaatsen. Maar het is ook een relatief gevaarlijke manier. Tegenwoordig zie je steeds meer motorrijders en met hele mooie dagen zie je er nog meer!

Als motorrijder ben je wel relatief kwetsbaar. Daarom is er in Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs van kracht. Wat je moet doen om dit rijbewijs te halen lees je hier.

Je rijbewijs voor de motor haal je door te slagen voor je theorie-examen en voor twee praktijkexamens: het examen Voertuigbeheersing (AVB) en het examen Verkeersdeelneming (AVD).

 

Theorie-examen voor de motor:

Niet alle regels voor auto en motor zijn gelijk. Er is een aantal kenmerkende verschillende, zoals de plaats op de weg en het gebruik van de remmen. Juist daarom moet je als aankomend motorrijder een apart theorie-examen voor de categorie A doen.

 

Theoriecertificaat is essentieel!
Voordat je het praktijkexamen Verkeerdeelneming (AVD) mag doen, moet je het theoriecertificaat voor de categorie A hebben behaald.
In het algemeen geldt: zonder theorie geen examen Verkeersdeelneming (AVD)!

Heb je een geldig autorijbewijs? Dan mag je wel alvast met de praktijkopleiding voor de motor beginnen en zelfs het examen Voertuigbeheersing (AVB) doen. Heb je geen autorijbewijs (we noemen dat wel categorie B): haal dan je theoriecertificaat A voor je aan de praktijkopleiding begint.
Zonder deze stukken geen praktijkopleiding!

Om je motorrijbewijs te halen moet je twee praktijkexamens afleggen. Eerst doe je het examen Voertuigbeheersing (AVB). Slaag je hiervoor, dan ga je door met het examen Verkeersdeelneming (AVD).
Tijdens de praktijklessen moet je je rijbewijs B of theoriecertificaat bij je hebben. Dit geldt ook voor het examen Voertuigbeheersing (AVB). Bij het examen Verkeersdeelneming (AVD) moet je je theoriecertificaat voor de motor hebben behaald en bij je hebben.

A1: Als je jonger bent dan 20 jaar, krijg je eerst te maken met de lichte motor (A1). Vanaf 17 jaar mag je daarvoor al theorie-examen doen. Op die leeftijd mag je ook al rijlessen volgen als je bent geslaagd voor je motortheorie-examen of je autorijbewijs hebt. Vanaf 18 jaar mag je de praktijkexamens (voertuigbeheersing en verkeersdeelneming) doen voor het motorrijbewijs A1.
A2: Minimaal 2 jaar na het behalen van A1 kun je overstappen naar de middelzware motor (A2). Daarvoor hoef je alleen maar een praktijkexamen verkeersdeelneming te doen. Minimaal 2 jaar na het behalen van je motorrijbewijs A2 mag je overstappen naar de motor met onbeperkt vermogen (A). Ook daarvoor hoef je alleen maar een praktijkexamen verkeersdeelneming te doen.
Vanaf 24 jaar mag je direct opgaan voor het rijbewijs A (onbeperkt vermogen). Je moet dan een theorie-examen en de twee praktijkexamens doen.

Uiteraard gaan we, zodra je vaardigheden dat toelaten, zo snel mogelijk de weg op. Het drukke verkeer van tegenwoordig vereist een goede opleiding en daar zijn we een kei in!

Onze instructeurs zijn goed opgeleide personen; in bezit van de juiste papieren en hebben de volgende opdrachten meegekregen:
- Voor elke cursist wordt een leskaart bijgehouden met daarop de vorderingen van de cursist.
- Elke cursist heeft een eigen afspraakkaart met daarop de datum van de eerst volgende les. Verders wordt op de afspraakkaart bijgehouden de betaling van elke les. Eventueel is ook een combinatie van afspraak en vorderingenkaart mogelijk.
Aan jou de keus.

 

Onze huisregels:

 

  1. Alle pakketten dienen vooraf contant of per bank te worden voldaan..
  2. Als je per bank betaald graag altijd onder vermelding van cursistnr, naam, woonplaats & pakketkeuze
  3. Losse lessen dienen altijd voor aanvang van de rijles per bank of contant voldaan te zijn.
  4. Bij annulering binnen 48 uur word 1 volledig lesuur á €51,- in rekening gebracht en dient per omgaande voldaan te worden op de eerstvolgende rijles of per bank. Bij pakketten word 1 lesuur van het pakket afgehaald.
  5. Bij een negatieve uitslag na de rijtest kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.
  6. Praktijkexamens worden altijd in overleg met de cursist gepland en kunnen daarna niet meer gewijzigd worden.