Cluster 2:

Langzame slalom:

De verplichte oefening in het tweede cluster is de langzame slalom.
Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Gezien de geringe tussenafstand ligt een stapvoets tempo voor de hand. Het gebruik van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het behouden van de balans. Dit alles doe je natuurlijk zonder de pylonen aan te raken!

Wegrijden uit parkeervak:

Bij deze keuzeoefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg.
Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit.
De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijden.

Denkbeeldige acht:

Met deze facultatieve oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader.
Je rijdt met trekkende motor en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan.
Je mag je voetrem gebruiken en eventueel een slippende koppeling.

Stapvoets rechtdoor rijden:

Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft rijden over een afstand van twintig meter.
Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een slippende koppeling. Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken, maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.

Halve draai (links- of rechtsom):

Als de examinator voor deze oefening kiest dan rijd je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan.
Na de tweede pylon maak je in één vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts. Je rijdt dan terug naar het startpunt.